Viac o mne

Ľubomír Kokavec

Tvorbe z dreva sa venujem od detstva, ale intenzívnejšie som  jej podľahol počas štúdia odboru Umeleckoremeselné spracúvanie dreva. Popri štúdiu som navštevoval reštaurátorskú dielňu, kde som nadobúdal nové skúsenosti.    Po štúdiu som  zdokonaľoval svoje schopnosti a zručnosti vo firmách rozmanitého zamerania. Naďalej sa vzdelávam a navštevujem  konferencie, veľtrhy a školenia týkajúce sa problematiky spracúvania dreva. Moje nadobudnuté zručnosti som sa rozhodol využívať na tvorbu umeleckých diel pre mojich klientov.                                           

Je to práca ktorá ma napĺňa.

 

Moje kráľovstvo
Moje kráľovstvo