Viac o mne

Ľubomír Kokavec

Tvorbe z dreva sa venujem od detstva, ale intenzívnejšie som sa jej začal venovať počas štúdia odboru  Umeleckoremeselné spracúvanie dreva . Popri štúdiu som navštevoval reštaurátorskú dielňu, kde som nadobúdal nové skúsenosti .   Po štúdiu som zdokonaľoval svoje schopnosti a zručnosti vo firmách rozmanitého zamerania . Naďalej sa vzdelávam a navštevujem  konferencie, veľtrhy a školenia týkajúce sa problematiky spracúvania dreva.                                                    Je to práca ktorá ma baví.

 

Moje kráľovstvo
Moje kráľovstvo