Viac o mne

Ľubomír Kokavec

Tvorbe z dreva sa venujem od detstva, ale intenzívnejšie som  jej podľahol počas štúdia odboru: Umeleckoremeselné spracúvanie dreva . Popri štúdiu som navštevoval reštaurátorskú dielňu, kde som nadobúdal nové skúsenosti.     Po štúdiu som  zdokonaľoval svoje schopnosti a zručnosti vo firmách rozmanitého zamerania. Naďalej sa vzdelávam a navštevujem  konferencie, veľtrhy a školenia týkajúce sa problematiky spracúvania dreva. Moje nadobudnuté zručnosti som sa rozhodol využívať pre vytvorenie umeleckých diel mojim klientom.                                           

  Je to práca ktorá ma napĺňa.

 

Moje kráľovstvo
Moje kráľovstvo