Jazyk:       SK EN

Vitajte na stránke umeleckého rezbára Miroslava Mlkvika

Maľby

Človek s umeleckými vlohami, ktorý sa venuje povolaniu tak náročnému ako je drevorezba, má často blízko i k ďalším formám umenia, kde svoju myšlienku prevedie do podoby, ktorú môžu vidieť iní. Pokiaľ majster usúdi, že drevo, ktoré opracoval, nevyzerá prirodzene tak dobre, ako by chcel, siahne ku štetcu, aby ho zamaľoval vhodnými farbami. A odtiaľ asi nie je ďaleko ku klasickej maľbe.

V maliarstve je možností ukázať sa viacero. Môže to byť maľba farbami rôzneho druhu, kresba, obrazová kompozícia. O umeleckých štýloch v maliarstve by sa dalo toho dalo popísať mnoho. Maľba môže zobrazovať krajinu, človeka staticky či v pohybe, môže byť takmer ako fotografia. Môže byť ale i abstraktná. Môže niečo vyjadrovať, vykladať či symbolizovať. A tak ako môže umelec maľovať na drevo, či plátno, môže svoje schopnosti ukázať na obdiv napríklad i na takom skle.

Moje maľby:

1 2 3 4 5 6 7 8

Kontaktujte ma prostredníctvom:

Mobil:  0902 369 117
E-Mail: mlkvik@orava.sk
Copyright Drevorezbár.sk © 2010 - 2019 | Všetky práva vyhradené
WebDesign vytvorilo CrazyART & Naprogramovalo TvorbaWebStranok.sk